IP

Właśnie zostałeś zweryfikowany.

Otrzymane informacje na Twój temat (IP, adres mac, oraz specyfikację urządzenia),

zostaną wykorzystane, jeżeli będziesz dalej stalkować, lub nękać.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego komunikatu zmądrzejesz!